PTS„Payment Transaction System“, systém platebních transakcí. 
« Back to Glossary Index