RADIOUS„Remote Authentication and Dial-in User Service” (uživatelská služba dálkové autentizace a vstupů), ověřovací a zúčtovací systém. Kontroluje, zda jsou informace, jako například uživatelské jméno a heslo, předávané serveru RADIUS správné, a pak autorizuje přístup do systému.
« Back to Glossary Index