RBAC„Role-Based Access Control” (kontrola přístupu založená na rolích), kontrolní opatření používané k omezení přístupu specifickými autorizovanými uživateli na základě jejich pracovní náplně. 
« Back to Glossary Index