Remote AccessPřístup do počítačových sítí ze vzdáleného místa, obvykle z míst mimo sítě. Příkladem technologie dálkového přístupu je VPN (viz VPN – virtual private network, virtuální veřejná síť). 
« Back to Glossary Index