Řízení změn Procesy a procedury k přezkoumání, testování a schválení dopadu změn do systémů a software před jejich implementací.
« Back to Glossary Index