RootkitTyp závadného softwaru, který je po instalaci bez autorizace schopen utajit svoji přítomnost a získat administrativní kontrolu nad počítačovým systémem. 
« Back to Glossary Index