RSA“Rivest–Shamir–Adleman”, kryptografický nesymetrický algoritmus veřejného a soukromého klíče popsaný roku 1977, autory jsou Ron Rivest, Adi Shamir a Len Adleman z Massachusetts Institute of Technology (MIT)
« Back to Glossary Index