SANSSysAdmin, Audit, Networking and Security”, institut, který poskytuje školení počítačové bezpečnosti s profesionální certifikací (viz. www.sans.org.).
« Back to Glossary Index