SAQ

„Self-Assessment Questionnaire” (dotazník pro sebehodnocení), nástroj používaný subjektem k ověření vlastní shody se standardy PCI DSS

« Back to Glossary Index