SCD“Secure Cryptographic Device”, bezpečné kryptografické zařízení . 
« Back to Glossary Index