SDLC„System Development Life Cycle” (životní cyklus vývoje systému), fáze vývoje softwarového nebo počítačového systému, k nimž patří plánování, analýza, design, testování a realizace. 
« Back to Glossary Index