Segmentace sítěProstředek omezení rozsahu hodnocení PCI DSS formou redukce velikosti prostředí dat držitele karty. Za tímto účelem by systémy, které neukládají, nezpracovávají ani nepřenášejí data držitele karty, měly být kontrolními prvky sítě izolovány od systémů, které ukládají, zpracovávají a přenášejí data držitele karty. Viz část věnovaná segmentaci sítě v Požadavcích a procedurách bezpečnostního hodnocení PCI DSS – další informace o užití síťové segmentace. 
« Back to Glossary Index