Service ProviderPodnikatelský subjekt, který není kartovou společností a přímo se podílí na zpracování, ukládání nebo přenosu dat držitele karty. Sem patří i společnosti, které poskytují služby, jež ovlivňují nebo by mohly ovlivňovat bezpečnost dat držitele karty. K příkladům patří řízení poskytovatelé služeb, kteří poskytují řízené firewally, IDS a další služby, i poskytovatelé hostingu a další subjekty. Vyloučeny jsou subjekty jako telekomunikační společnosti, které jen poskytují komunikační spoje bez přístupu k aplikačnímu stupni komunikačního spojení. 
« Back to Glossary Index