SHA„Secure Hash Algorithm” (algoritmus bezpečného přepočtu), skupina nebo soubor příbuzných kryptografických hašovacích (transformačních) funkcí, k nimž patří i SHA-1 a SHA-2, viz. odolná kryptografie
« Back to Glossary Index