Šifrovací algoritmus(Encryption Algorithm), sekvence matematických instrukcí k transformaci nešifrovaného textu nebo dat na šifrovaný text nebo data a naopak. 
« Back to Glossary Index