SpotřebitelJednotlivec nakupující zboží, služby nebo obojí. 
« Back to Glossary Index