SQL„Structured Query Language” (strukturovaný dotazovací jazyk), počítačový jazyk užívaný k vytváření, změně a získávání dat z relačních systémů databázového managementu. 
« Back to Glossary Index