SSL„Secure Sockets Layer” (vrstva bezpečných vstupů), zavedený odvětvový standard, který šifruje kanál mezi webovým prohlížečem a webovým serverem a zajišťuje důvěrnost a spolehlivost dat tímto kanálem přenášených. 
« Back to Glossary Index