Strong Cryptography(odolná kryptografie), kryptografie založená na odvětvově testovaných a akceptovaných algoritmech spolu s délkami odolných klíčů a správnými postupy managementu klíčů.  Kryptografie je metodou ochrany dat a zahrnuje jak šifrování (vratné), tak hashing (který je nevratný neboli „jednosměrný”). SHA-1 je příkladem odvětvově otestovaného a akceptovaného algoritmu transformace klíčů. K příkladům odvětvově
« Back to Glossary Index