SysAdmin„System Administrator” (správce systému), osoba s širokými pravomocemi zodpovědná za správu počítačového systému nebo sítě. 
« Back to Glossary Index