TACACS„Terminal Access Controller Access Control System” (systém kontroly přístupu k řízení přístupnosti terminálů), protokol pro dálkové ověřování běžně užívaný v sítích, který komunikuje mezi serverem s dálkovým přístupem a ověřovacím serverem, aby zjistil uživatelova přístupová oprávnění k síti. 
« Back to Glossary Index