TCP„Transmission Control Protocol” (protokol kontroly přenosu), základní komunikační jazyk neboli protokol internetu. 
« Back to Glossary Index