TLS„Transport Layer Security” (zabezpečení na úrovni transportní vrstvy), vyvinuto s cílem zajistit utajení a integritu dat mezi dvěma komunikačními aplikacemi. TLS je nástupcem SSL
« Back to Glossary Index