Untrusted Network(nedůvěryhodná síť), síť, která je externí pro sítě náležející organizaci a která se organizaci vymyká z možností kontroly a řízení. 
« Back to Glossary Index