URL„Uniform Resource Locator“, hovorově webová adresa, odkaz na specifické místo na síťi. 
« Back to Glossary Index