VMM„Virtual Machine Monitor“ též “Hypervisor”, software, firmware nebo hadrware, který vytváří a na kterém běží virtuální stroje/systémy. 
« Back to Glossary Index