VPN„Virtual Private Network” (virtuální privátní síť), počítačová síť, v níž některými spojeními jsou virtuální okruhy v rámci větších sítí jako je např. internet namísto přímých spojení fyzickými kabely. Koncové body virtuální sítě pomyslně procházejí rozsáhlejšími sítěmi. Zatímco běžnou aplikaci tvoří zabezpečené komunikace po veřejném internetu, VPN může nebo nemusí mít silné bezpečnostní prvky, jako např. autentizaci nebo šifrování obsahu.  
« Back to Glossary Index