Výstupní filtraceProces konverze informací na formu srozumitelnou pouze držitelům specifického šifrovacího klíče. Užití šifrování chrání informace mezi procesem šifrování a dešifrování (opak šifrování) před neoprávněným odhalením. 
« Back to Glossary Index