Web ServerPočítač, který obsahuje program akceptující HTTP požadavky webových klientů a podává HTTP reakce (obvykle webové stránky). 
« Back to Glossary Index