WLAN„Wireless Local Area Network” (bezdrátová lokální oblastní síť), lokální oblastní síť, která spojuje dva nebo více počítačů nebo zařízení bez kabelů. 
« Back to Glossary Index