WPA„WiFi Protected Access“, bezpečnostní protokol vytvořený k zajištění bezdrátových sítí. WPA je nástupcem WEP a považuje se za lepší zabezpečení než WEP. Jako další generace WPA se objevuje i WPA2. 
« Back to Glossary Index