XSS“Cross-Site Scripting”, slabé místo vzniklé nezabezpečenými kódovacími  technikami vedoucími k nesprávné validaci vstupu. Často používán spolu s CSRF a/nebo SQL Injection.
« Back to Glossary Index