ZálohaTéž. “Back-up”, duplikovaná kopie dat vyhotovená pro účely archivace nebo ochrany před poškozením nebo ztrátou. 
« Back to Glossary Index